Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Vi finns även på

Program 2023

Nu finns 2023 års tävlingsprogram under sidan Program. Det finns både som bilder och nedladdningsbar pdf. 

Pistolskyttekortet

Kortet är en grundutbildning i skytte som alla nya medlemmar ska gå. Börja med att beställa kurslitteraturen från Svenska pistolskytteförbundets hemsida. Länk finns längre ner på sidan. Sedan kontaktar du utbildnings- ansvarig på klubben för en praktisk genomgång och teoretiskt prov.

Malmöhus Pistolskyttekrets

M-kretsen

Svenska pistolskytteförbundet

SPSF

SKJUTFÖRBUDET ÄR BORTA

Styrelsen har igen kontrollerat kulfånget och det är inte längre fruset i marken. Så banan är åter öppen för tävling och träning.

 

Höststädning

På lördag den 30:e september är träningen utbytt mot Städ och Fixardag. Vi kommer att göra fint på skjutbanan och förbereda för en ny betongmur vid skjutvallen. Vi börjar kl. 09:00 och håller på så länge det behövs. Ju fler vi är destu fortare blir vi klara. Mat och dryck till alla som hjälper till.

Påsktävlingen

Stort tack till ICA Toppen i Höllviken som sponsrade med priser till våran påsktävling.

 

Träning

Det är endast tillåtet att skjuta på de av klubben erbjudna målen. Dessa ska monteras i tavelstället eller fält-hållarna. Inga egna mål eller stolpar får slås ner i gräsmattan (med undantag för de av styrelsen godkända PPC stolparna).

 

Styrelsen

Falsterbonäsets Pistolskytteklubb

 

Vår hemsida har hittills haft [counter] besök.

  

Jag rekommenderar Din Studio