Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Vi finns även på

Program 2024

Nu finns 2024 års tävlingsprogram under sidan Program. Det finns både som bilder och nedladdningsbar pdf. 

Pistolskyttekortet

Kortet är en grundutbildning i skytte som alla nya medlemmar ska gå. Börja med att beställa kurslitteraturen från Svenska pistolskytteförbundets hemsida. Länk finns längre ner på sidan. Sedan kontaktar du utbildnings- ansvarig på klubben för en praktisk genomgång och teoretiskt prov.

Malmöhus Pistolskyttekrets

M-kretsen

Svenska pistolskytteförbundet

SPSF

Årsmöte

Kubben håller årsmöte lördagen den 6:e april kl. 13:00 på skjutbanan.

 

Påminnelse om medlemsavgift

De som ännu inte har betalat medlemsavgiften måste göra det innan sista februari.

Enskild medlem: 1200 kr
Familjemedlemskap: 1700 kr
(boende på samma adress, ange namn på alla medlemmarna i familjen)

Bankgiro:  5613-0688
Swish:  123 383 11 61

 

Skinkskjutning

Stort grattis till vinnarna i skinkskjutningen.

1:a pris: Julskinka
2:a pris: Revbenspjäll
3:e pris: Leverpastej

 

Träning

Det är endast tillåtet att skjuta på de av klubben erbjudna målen. Dessa ska monteras i tavelstället eller fält-hållarna. Inga egna mål eller stolpar får slås ner i gräsmattan (med undantag för de av styrelsen godkända PPC stolparna).

 

Styrelsen

Falsterbonäsets Pistolskytteklubb

 

Vår hemsida har hittills haft [counter] besök.

  

Jag rekommenderar Din Studio