Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Minifält vandringspris

2021: Ricardo K.

2020: Johan K.
2019: Anders N.
2018: Anders N.
2017: Anders N.
2016: Carl S.
2015: Carl S.
2014: Anders N.
2013: Carl S.
2012: Kristian S.
2011: Kristian S.

Höjd 25cm.