Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Fält klass C, nr 2

2016: Carl S. - erövrad för alltid
2015: Carl S.
2014: Carl S.

Höjd 12cm diameter 17cm.