Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Tävlingsregler

Här finns de regler som gäller för alla våra tävlingar. I dem beskrivs hur tävlingen ska genomföras, vilka vapengrupper som gäller, vilka mål som ska användas, skjutledarens kommando och vilka priser som kan erövras. Observera att vissa dokument har mer än en sida och några har även speciella protokoll för resultat. Om du upptäcker något fel så skicka ett meddelande via kontaktsidan