Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Vi finns även på

Nya profilkläder

Nu har vi fina kläder i lager med klubbens logotyp.

Kolla under den nya länken till Shoppen.

Pistolskyttekortet

Kortet är en grundutbildning i skytte som alla nya medlemmar ska gå. Börja med att beställa kurslitteraturen från Svenska pistolskytteförbundets hemsida. Länk finns längre ner på sidan. Sedan kontaktar du utbildnings- ansvarig på klubben för en praktisk genomgång och teoretiskt prov.

Malmöhus Pistolskyttekrets

M-kretsen

Svenska pistolskytteförbundet

SPSF

VIKTIGT MEDDELANDE
Nya provisoriska tavelställ finns nu på Ljungens skjutbana.

Vi har också tillverkat nya hållare för tavlor som ska placeras i dessa ställ precis framför kulfånget, se bild nedan. 

Detta innebär att det nu är tillåtet med enskild träning på banan igen men ENDAST mot ovan beskrivna tavlor och tavelställ. Övrig målmatriel är tills vidare INTE tillåten.

Anledningen till de nya tavelställen är att vårt gamla tavelställ inte längre uppfyllde gällande krav vid besiktningen. Vi blev därför tvugna att ta bort det och placera tavlorna närmre kulfånget eftersom detta också är för lågt. Vi har fått dispans under 2019 att använda banan på detta sättet tills vi har konstruerat ett nytt tavelställ och förbättrat kulfånget. Vi jobbar på att bygga om banan så att den är klar till våren och att det inte ska påverka våra tävlingar.

KALENDER

Vår hemsida har hittills haft [counter] besökare.

   

Jag rekommenderar Din Studio

 Besök oss gärna på Facebook