Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Standardpistol, Kristians vandringspris

2014: Carl S. - erövrad för alltid
2013: Carl S.
2012: Carl S.

Ersätter 2008 års banskytteseries 
VPR Standardpistol.
Höjd 15cm, instiftat 2012.