Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Några av våra tävlingar

Ett antal olika tävlingstyper ingår i vårt årliga program, de återfinns under Resultat och program

De vanligaste vapengrupperna är C, R och A. Nedan beskriver vi några av tävlingarna.

 

BANSKJUTNING

  Tavlan har tio ringar som är numrerade från 1 ytterst till 10 i mitten, (7 till 10 i det svarta fältet).
Avståndet är 25 meter. Normalt skjuter vi en provserie och därefter fyra tävlingsserier om vardera 5 skott på tiden 6 minuter per serie. Förr kallades denna gren ”Skolskjutning”. Den kan anses utgöra grunden för allt pistolskytte. Tävlandet är indelat i 3 klasser beroende på
skjutskicklighet och erfarenhet.

 

FÄLTSKJUTNING

  Detta är en mycket varierande tävlingsform som kan utformas på oändligt många sätt av banläggaren. Det finns ett stort antal olika sorters mål som kan användas.  Avstånden kan variera mellan ca:10 - 50 meter. Vanligen skjuter man vid 8 eller 10 stationer mot olika målgrupper eller kombinationer av mål i terrängen. Målen kan vara fasta, svängande eller uppdykande/fallande och visas i olika intervaller. Man skjuter 6 skott per serie och med varierande tider (10 – 20 sekunder per serie).
Det är således ett snabbt skytte som kräver goda förkunskaper. Man tävlar i tre klasser beroende på
skjutskicklighet.

Vi har flera olika typer av fältskjutning för olika tider på året. Bland annat Fältskjutning alla vapenklasser, som är en "vanlig" 8-stationers fält som genomförs i naturen vid klubbens skjutbana på Ljungen.

 

SPRINGSKYTTE

Tavlan är indelad i 3 ringar. Avståndet är 25 meter.
Man skjuter tre serier med 5 skott. Mellan varje serie springer skytten en terrängbana på 1 km, sammanlagt 3 km. Tidtagning sker under löpningen och alla skjutserierna. Träffar i innersta ringen ger inget tillägg på tiden. Varje träff i andra ringen ger 1 minuts tillägg. 2 minuters tillägg för träffar i tredje ringen och 3 minuter för alla skott där utanför. Detta är en konditionskrävande gren där det gäller att fort få ned pulsen efter varje löpvarv. Med några sekunder på bänken före varje serie kan man slippa flera tilläggsminuter i slutändan.

Mer information om våra tävlingar och när vi skjuter dem hittar du under Resultat och program

En härlig stilstudie på fältskyttar i full koncentration