Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Pistolskytte. En sport för alla!

Den klassiska tio-ringade precisionstavlan

 

 

Har du hittat till vår hemsida är du förmodligen intresserad av att veta mer om pistolskytte och hur man kommer igång.

I Sverige finns det två förbund som bedriver pistolskytte. Svenska Pistolskytteförbundet, SPSF, har vad man kallar nationellt pistolskytte på sitt program vilket är tävlingsgrenar som bara finns i Sverige, nästan. Det andra förbundet är
Svenska Sportskytteförbundet, SSF som på sitt program har de internationella grenarna som syns på t e x OS.
SSF har ett antal olika sektioner där pistolsektionen är en.

Skytte är en sport som vänder sig till alla. Såväl damer som herrar och gamla som unga. Handikappsystem och klassindelningar utjämnar skillnader mellan elit och nybörjare. Moderna tävlingsvapen har oftast långtgående inställningsmöjligheter för att passa händer och fingrar av de mest varierande storlekar.

Det finns ett stort utbud av tävlingsgrenar, allt från den mest utpräglade precisionsgren som ställer stora krav på tålamod och noggrannhet till mer tillämpade grenar som premierar reaktionsförmåga och taktiskt tänkande. Utmaningarna är många och kräver tålamod och envishet för att kunna behärskas till fullo.

 För att börja träna och tävla i pistolskytte med krutvapen, krävs att du blir medlem i en pistolskytteklubb samt är svensk medborgare och har fyllt 18 år, 15 år i målsmans sällskap.

Falsterbonäsets PSK arrangerar årligen ”prova på”-aktiviteter där du under kompetent handledning får testa om detta kan vara något för dig. Om du fastnar är det bara att anmäla dig till vår grundutbildning som återkommer med jämna mellanrum. Syftet med
grundutbildningen är att ta Pistolskyttekortet som är ett krav för att du ska kunna ställa upp i nationella tävlingar och skaffa eget vapen. Utbildningen omfattar bl a:

 
  • Säkerhet och vapenhantering
  • Lagar och regler
  • Tävlingar, grenar
  • Grundläggande skjutteknik
  • Organisation – Klubb – Krets – Förbund
Kostnaden för grundutbildning samt medlemskap är en fast summa per år, se program. Till detta kommer ammunitionskostnad.
Vapen finns att låna utan kostnad.

Efter avslutad grundutbildning erbjuder vi med jämna mellanrum även en fortsättningskurs med fokus på skytteträning.

Välkommen till oss!