Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Fält klass C nr 3

2021: Paul K.
2020: Axel B.
2019: Carl S.
2018: Carl S.

2017: Carl S.

Bägare