Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Fält klass C nr 3

2018: Carl S.
2017: Carl S.

Bägare