Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Träna och tävla

TIDER

Utomhussäsongen: Ljungens skjutbana (LJ)
Anmälningstid:  Lördagar kl. 14.00 – 15.00

Inomhussäsongen: Falsterbo (FG)
Anmälningstid:  Lördagar kl. 10.00 – 11.00
Anmälningstid:  Tisdagar kl.  18.30 – 19.30

AVGIFTER

Medlemsavgift Senior 700 kr
Medlemsavgift Junior  300 kr (under 20 år)
Familjeavgift 1000 kr (boende på samma adress)

Ammunition finns att köpa i samband med
tävling/träning. 40 kr/ask (50 skott).

Serieavgift tillkommer på Påskskjutningen, Gåsaskjutningen och Skinkskjutningen.

VAPEN 

Klubben äger 5 stycken pistoler av
fabrikat Unique i cal. 22.
Dessa vapen är utmärkta som tävlingsvapen.
De har låg vikt och passar därför väl även till
juniorer och damer.

ALLMÄNNA SÄKERHETS-BESTÄMMELSER 

  • Alla vapen skall alltid behandlas som om de är laddade.

  • Lyssna alltid på skjutledarens kommandon eller anvisningar.

  • Alla kommandon skall åtlydas, det finns ej utrymme för argumentering eller ifrågasättande.

  • Ett vapen får aldrig under några omständigheter riktas mot någon annan person, djur eller föremål som kan skadas.

  • Om ditt vapen inte fungerar. Lägg då ner det framför dig med pipan riktad framåt mot målet och påkalla skjutledarens uppmärksamhet. Gör ingenting annat!!!

Vår skjutbana på Ljungen