Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

Träna och tävla

TIDER

Ljungens skjutbana (LJ)
Anmälningstid:  Lördagar kl. 10.00 – 11.30

Enskild träning för medlemmar med nyckel:
Endast i dagsljus dvs. ej mörkerskytte.

Skjutförbud på Långfredagen, Juldagen och Annandag jul.

AVGIFTER

Medlemsavgift betalas senast februari månad på klubbens bankgiro 5613-0388.

Medlemmar antagna efter 1 juli betalar halva avgiften första året.

Enskild 1000 kr
Familj 1500 kr (boende på samma adress)

Serieavgift tillkommer på Påskskjutningen, Gåsaskjutningen och Skinkskjutningen.

VAPEN 

Klubben äger 6 stycken pistoler av
fabrikat Unique i cal. 22.
Dessa vapen är utmärkta som tävlingsvapen.
De har låg vikt och passar därför väl även till
juniorer och damer. En av dem kan även byta kolv för skytte med vänster hand.

ALLMÄNNA SÄKERHETS-BESTÄMMELSER 

  • Alla vapen skall alltid behandlas som om de är laddade.

  • Lyssna alltid på skjutledarens kommandon eller anvisningar.

  • Alla kommandon skall åtlydas, det finns ej utrymme för argumentering eller ifrågasättande.

  • Ett vapen får aldrig under några omständigheter riktas mot någon annan person, djur eller föremål som kan skadas.

  • Om ditt vapen inte fungerar. Lägg då ner det framför dig med pipan riktad framåt mot målet och påkalla skjutledarens uppmärksamhet. Gör ingenting annat!!!

Vår skjutbana på Ljungen