Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

VPR fält klass A&R nr 3

2018: Carl S.
2017: Carl S.

Bägare