Falsterbonäsets
Pistolskytteklubb
 

Sedan 1970

UTRUSTNING

Här följer lite tips om vilken utrustning som Du behöver för att starta din pistolskyttekarriär.

1. HÖRSELSKYDD

Klubben har ett antal till utlåning men i längden är det trevligast med egna.Du får ett par bra hörselkåpor för en billig peng.
Det finns även elekroniska hörselkåpor som ”släpper igenom” låga ljudnivåer som t e x tal. Dessa ger inget bättre skydd men
har andra fördelar. De elektroniska kostar betydligt mer än de klassiska kåporna. Om Du slarvar med hörselskydd riskerar
Du att snabbt få en bullerskada, som är obotlig och som förföljer Dig resten av Ditt liv!
 

2. GLASÖGON

Det finns så kallade Skytteglasögon med färgade glas för att ge kontrast mellan mål och riktmedel men också för att skydda
ögonen mot krutstänk eller heta tomhylsor. Om Du normalt använder glasögon räcker dessa väl. Det finns öven special-
glasögon med bländare, men sådan utrustning kan Du vänta med tills Du vet hur omfattande Ditt pistolskytte kommer
att bli.
 

3. KIKARE

Är absolut ej nödvändigt. Vänta med inköp tills Du vet om skytte är den sport Du vill satsa på i framtiden. Kikare är framför allt lämplig på träning, då Du kan göra en analys av varje skott och även lära Dig förstå vilka eventuella fel Du gjort.


4. KLÄDSEL

Vanliga oömma fritidskläder går alldeles utmärkt. Klubben har haft en medlem, som ibland uppträdde i mörkblå kostym, vit skjorta och sidenslips och som skjutit med alldeles utomordentligt resultat, men det var knappast beroende på klädseln. Var klädd så att Du trivs.

Använd alltid hörselskydd - och hör sen!